kardeş Etiketi Arşivi

Okumak ve konuşmak

Dil kültürü yansıtan ve ifade eden en önemli araçlardan biridir.

Günün anlamı

28 Nisan-4 Mayıs arası Kardeşlik Haftası imiş. Aslında kardeş karındaş sözcüğünden türemiştir. Aynı karnı paylaşan kişiler gerçek hayatlarında bazen birbirlerine hiç yakın olmayabiliyorlar, bazen çok iyi arkadaş, bazen birbirlerinden uzakta…